Korzystając z naszego serwisu internetowego sklepu bhp wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeni.W narzędziach konfiguracyjnych przeglądarki internetowej zawsze możesz dokonać zmian co do ustawień plików cookies.

KONTAKT

MARTEX SKLEP BHP
ul.Chabrowa 17 , Kozy
tel.: +48 668413725
biuro(a)martexbhp.pl

nasza cena 70,00 ZŁ (14,70 EUR)
nasza cena 70,00 ZŁ (14,70 EUR)
nasza cena 70,00 ZŁ (14,70 EUR)

nasza cena 70,00 ZŁ (14,70 EUR)
nasza cena 205,00 ZŁ (43,05 EUR)
nasza cena 73,00 ZŁ (15,33 EUR)

REGULAMIN
REGULAMIN

Regulamin internetowego sklepu bhp - MARTEXBHP

I.WARUNKI OGÓLNE

1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.martexbhp.pl jest:

MARTEXBHP MARTA HARZ(adres siedziby i adres do korespondencji: UL.CHABROWA 17 43-340 KOZY); wpisana do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIP: 5471241094; REGON: 364341816; adres poczty elektronicznej: biuro@martexbhp.pl, numer telefonu: (33) 8194289 - zwana dalej MARTEXBHP

 

2. W ramach internetowego sklepu dostępnego pod adresem www.martexbhp.pl

firma MARTEXBHP nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej!

* Sprzedaż konsumencka jest to sprzedaż rzeczy ruchomej - nowej bądź używanej - osobie fizycznej (konsumentowi), która nabywa ją od przedsiębiorcy (sprzedawcy) w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu „Klientem”.

4. „Towar” to wszelki asortyment, który Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego www.martexbhp.pl

5. Składając zamówienie klient akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

6. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

7. Podając adres email w formularzu klient zgadza się na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Formy składania zamówień:

1.1. Zamówienia składane są tylko poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.martexbhp.pl

1.2. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia internetowego jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia.

1.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 14:00  oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

1.4. W przypadku wystąpienia chwilowego braku jakiegokolwiek produktu lub innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, MARTEXBHP  skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub przez e-mail w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia jest ono unieważniane.

1.5. Zamówienie, które zostało zrealizowane (towar został wysłany) może być anulowane.

1.5.1. Anulowanie zamówienia nastąpi po odesłaniu przez Klienta towaru wraz z dowodem zakupu do MARTEXBHP.

1.5.2. Koszt transportu w obie strony ponosi Klient

1.6. Na towary realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu realizacji zamówienia.

1.7. Klient ma możliwość uzyskania korzystnego rabatu w zależności od aktywności i ceny zakupionych towarów.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Akceptowane formy płatności:

1.1. Podstawową formą płatności jest gotówka, płatność kartą kredytową, przelew bankowy.

1.1.1. Płatność elektroniczna umożliwia zakupienie towaru na raty.

1.1.2  MARTEXBHP nie ponosi odpowiedzialności za płatność ratalną.

1.1.3 Płatność ratalna to umowa pomiędzy Klientem , a bankiem oferującym produkt.

2. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego towaru.

3. Maksymalna płatność gotówkowa w trakcie jednego dnia może wynieść równowartość 15.000 EUR. W przypadku przekroczenia dziennego obrotu powyżej tej kwoty (brutto) nie dopuszcza się częściowej zapłaty gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Kwota ta może ulec zmianie w zależności od bieżących regulacji prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

IV. PRZESYŁKI KURIERSKIE

Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firm spedycyjnych.

V. REALIZACJA DOSTAW

1 Zamówiony towar jest dostarczany do Klienta po spełnieniu jednego z warunków zawartych w pkt. III Regulaminu. Wraz z dostawą Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon

2. Zamówienia złożone do godz: 14:00, dla których nie ma żadnych przeszkód w realizacji zostaną wysłane następnego dnia - w przypadku, gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru

3. W przypadku zamówienia złożonego zgodnie z pkt. 2 REGULAMINU oraz realizowanego w formie przedpłaty pkt. III zostanie wystawiona faktura Pro Forma. Towar zostanie wysłany po wpłynięciu należności na konto firmy MARTEXBHP

4. Towar zostanie dostarczony następnego dnia roboczego licząc od dnia wysyłki. Jeśli termin ten ulegnie wydłużeniu prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej.

5.W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w terminie określonym na zamówieniu z przyczyn zależnych od MARTEXBHP ustalany jest z Klientem inny, możliwie jak najszybszy, termin realizacji dostawy.

6. W przypadku wystąpienia chwilowego braku jakiegokolwiek produktu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, MARTEXBHP skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia.

7. Zamówienia złożone po godz 14:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły dnia następnego i ich wysyłka nastąpi według zasad zawartych w punkcie II.

8. Jest możliwy odbiór przesyłki przez firmę spedycyjną na życzenie Klienta, z którą firma MARTEXBHP nie ma podpisanej umowy, jeżeli Klient zobowiąże się pokryć koszty takiej usługi.

9. W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjną, z którą firma MARTEXBHP nie ma podpisanej umowy, zapłata za zamówiony towar musi być zrealizowana w formie przedpłaty (pkt III) w pełnej wysokości zamówienia.

10. W przypadku zamówienia złożonego zgodnie z pkt. 2 REGULAMINU oraz realizowanego w formie gotówkowej, termin odbioru osobistego jest określany po uzgodnieniu telefonicznym MARTEXBHP z Klientem

11. Dostawa na koszt MARTEXBHP jest możliwa przy jednorazowym zakupie powyżej kwoty faktury 1400 zł netto.

12. Istnieje możliwość dostawy towaru środkami transportu MARTEXBHP na koszt MARTEXBHP przy zamówieniach na kwotę powyżej 800zł netto dla Klientów mieszczących się w rejonie Bielska Białej, Kóz i w promieniu do 10km od Bielska Białej.

13. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w szczególnych przypadkach np. nagły wzrost ilości przesłanych zamówień uniemożliwiający szybką realizację dostawy.

14. MARTEXBHP nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

15. Waga towarów podana na naszej stronie internetowej jest uśredniona. Może zostać precyzyjnie określona po przygotowaniu przesyłki, w związku z czym cena za transport może ulec zmianie.

16. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecnością odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, oczekiwanie kuriera itp. - koszty te pokrywa Klient.

17. Dostarczony towar powinien być odbierany od kuriera w sposób sprawny, w czasie nie powodującym zbyt długiego nieuzasadnionego oczekiwania kuriera na przyjęcie przesyłki przez odbiorcę. Klient otrzymujący przesyłkę za pobraniem powinien być przygotowany do bezzwłocznego uregulowania należności kurierowi w momencie dostawy przesyłki.

18. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien odpowiednio wcześniej podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

19. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie obciążony kosztami transportu za wysyłkę oraz za zwrot towaru do MARTEXBHP

 

VI. ZWROTY TOWARU

1. Zgodnie z art. 558 §1 K.C. uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy MARTEXBHP i przedsiębiorcami.

2. Zasady zwrotów.

2.1. W wyjątkowych sytuacjach firma MARTEXBHP może wyrazić zgodę na zwrot zakupionego towaru do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Jednakże w tym przypadku kwota podlegająca zwrotowi jest pomniejszona o koszty obsługi Klienta w wysokości 15 % wartości faktury.

2.2 Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji (stan wysyłkowy), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony. Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient.

2.3. MARTEXBHP nie przyjmuje zwrotów bez uprzedniego ustalenia telefonicznego

2.4. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru i uwzględnieniu zwrotu, zostanie wystawiona faktura korygująca. Zwrot pieniędzy następuje po otrzymaniu przez MARTEXBHP podpisanej faktury korygującej. Koszt dostarczenia przesyłki nie jest zwracany.

2.5. Towar, który nosi jakiekolwiek znamiona użytkowania i modyfikacji nie podlega zwrotowi.

 

VII. GWARANCJA I REKLAMACJA

1 Na towary znajdujące się w ofercie firmy MARTEXBHP nie udziela się gwarancji (art.577 KC), chyba że zostało to wyraźnie podane przy danym produkcie.

2. Reklamacji nie podlega towar:

2.1. który uległ naturalnemu zużyciu,

2.2 w którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji (rozdarcia, rozprucia, przetarcia, zmechacenia, wyrwania zapięć itp),

2.3 dostarczony do MARTEXBHP w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym,

2.4 posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji,

3. Gwarancja jakości obejmuje obuwie ochronne i udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.

4. Gwarancja jakości nie obejmuje obuwia roboczego w II gatunku i nie podlega ono reklamacji.

5. Obuwie nie konserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji.

6. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:

6.1 dokładne oznaczenie towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk,

6.2 wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu),

6.3 wskazanie wady towaru,

6.4 wskazanie dokładnej daty ujawnienia się wady,

6.5 precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada towaru,

6.6. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać na adres e-mail: biuro@martexbhp.pl

6.7. Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego towaru z dokumentem sprzedaży MARTEXBHP informuje Klienta o sposobie i terminie zwrotu towaru. Reklamowany towar należy przesłać do MARTEXBHP na własny koszt. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

6.8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby MARTEXBHP. W wyjątkowych przypadkach czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni.

6.9. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe oraz w stanie czystości umożliwiającym weryfikację towaru ze zgłoszeniem (czysty, suchy i wywietrzony).

6.10. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego wadliwy towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt MARTEXBHP, a w przypadku braku jego dostępności zostaje wystawiona faktura korygująca.

6.11. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt Klienta składającego reklamację.

6.12. Zdjęcia produktów umieszczone na Naszej stronie mogą nieznacznie odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z innych ustawień monitora. Odcień koloru i różnice nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.

VIII.NIEKOMPLETNOŚĆ DOSTAWY

1. W chwili odbioru przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić towar pod kątem sposobu zapakowania (uszkodzenia opakowania) i przeliczyć zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności towaru należy razem z kurierem w momencie odbioru towaru sporządzić Protokół Niezgodności Dostawy i niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu MARTEXBHP.

1.1. W przypadku niesporządzenia takiego protokołu lub spisania go później niż w momencie odbioru towaru, reklamacje nie będą uwzględniane.

1.2. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności kuriera MARTEXBHP nie ponosi odpowiedzialności.

2. Niekompletność dostawy realizowanej przez firmę kurierską, nie wskazującą na naruszenie opakowania (bez protokołu niezgodności dostawy spisanego z kurierem) , Klient jest zobowiązany zgłosić ewentualne braki  mailem najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu dostawy.

2.1. W przypadku większej zwłoki w czasie reklamacje nie będą uwzględniane.

3. W przypadku dostawy środkiem transportu firmy MARTEXBHP odbiorca kwitując odbiór towaru zrzeka się roszczeń w zakresie niezgodności ilościowych i rodzajowych.

IX. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Konto Użytkownika to przestrzeń w serwisie dostępna dla Klienta, która posiada unikalny login i zaszyfrowane hasło.

2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.

3. Rejestracji w postaci utworzenia indywidualnego Konta Klienta dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Osoba rejestrująca konto zobowiązana jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych lub danych firmy, którą reprezentuje. Osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej rejestruje osoba, która posiada pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu i została wymieniona w dokumentach rejestracyjnych.

5. Klient na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, otrzyma potwierdzenie dokonania rejestracji w serwisie w celu jego potwierdzenia.

6. Każdy zarejestrowany Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje personalne podane podczas rejestracji konta, tj. za ich treść zgodną z prawdą, jak również za ujawnienie osobom trzecim swojego hasła dostępu do konta, jak również za dalsze czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.

X. OCHRONA PRYWATNOŚCI, POUFNOŚĆ DANYCH I PLIKI COOKIES

1. Poprzez akceptację Regulaminu i złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji i rozliczania zamówień, a także do celów marketingowych i do kontaktowania się z Klientem.

2. Podane przez Klienta dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności. MARTEXBHP chroni prywatność i dane osobowe wszystkich Klientów przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym. Niedopuszczalne jest ich przetwarzanie z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Każdy Klient ma prawo wglądu i modyfikowania swoich danych osobowych poprzez naniesienie zmian w swoim Koncie Użytkownika bądź poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.

4. Dane Kupujących mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych MARTEXBHP. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.

6. Sklep internetowy martexbhp.pl wykorzystuje PLIKI COOKIES zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz zabezpieczenia poprawności dokonywania transakcji.

XI. INFORMACJE KOŃCOWE

1. MARTEXBHP zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana regulaminu następuje z chwilą pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej www.martexbhp.pl

2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Jego akceptacja oznacza zgodzenie się ze wszystkimi zawartymi w nim postanowieniami.

3. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.martexbhp.pl w tym cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Podana cena dotyczy towaru zakupionego poprzez sklep internetowy i wysłanego za posrednictwem firm spedycyjnych

5. MARTEXBHP zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

6. Niniejszy regulamin dotyczy zarówno Klientów z terytorium Polski jak i również spoza jej obszaru.

7. Wszelkie uwagi i skargi proszę kierować pod adres biuro@martexbhp.pl

 

 

NDY0YjI2Nm